Tiedot tallennetaan palveluntajoajan palvelimelle, josta ne ohjataan automaattisesti vastuuhenkilön sähköpostiin. Palvelimelle tallennetut tiedot poistetaan automaattisesti palautteen ohjaamisen jälkeen.